KOCAKÖY MERKEZ SAĞLIK OCAĞI

Merkez sağlık ocağımız ilçe merkezinde 2000 yılında il tipi 2 katı lojman (4 adet lojman) 4 katlı bir binada hizmet vermektedir. Ayrıca Çaytepe Köyü'nde yeni Sağlık Ocağımız 2010 yılında hizmete girmiştir. Sağlık ocağımızın lojmanları Sağlık İl Müdürlüğüne bağlıdır ve tamamı doludur. Sağlık ocağımıza bağlı Yazı Köyü Sağlık evi olmak üzere bir adet sağlık evi bulunmaktadır. Sağlık Ocağımızda Hani, Lice ve Hazro ilçelerine bağlı köylerden gelen hastalara da hizmet verilmektedir. Yılda yaklaşık 50.000 kişiye poliklinik hizmeti verilmektedir. Ayrıca koruyucu hekimlik hizmetleri çerçevesinde aile planlaması, çevre sağlığı, sağlık taramaları ve rutin aşılama hizmetleri ile haftanın iki günü (Pazartesi ve Cuma günleri) Diş Hekimliği hizmetleri verilmektedir. Bununla beraber hizmet binamızda bulunan yeşil kart bürosunda İlçe İdare Kurulu ile koordineli çalışmalar yapılarak yeşil kart almayı hak eden vatandaşlarımızın yeşil kart işlemleri yapılmaktadır. Sağlık Ocağımızda 2 ambulans bulunmaktadır. Bir ambulansla 112 acil hizmetleri diğeri ile hasta nakil edilmektedir. 1 Toyota marka pikapla sürekli olarak mobil hizmetler verilmektedir.
Kocaköy Merkez Sağlık Ocağı'nda 4 Doktor,1 Diş Hekimi, 4 Toplum Sağlığı Memuru, 6 Ebe, 2 Acil tıp Teknisyeni, 2 Hemşire, 2 Laborant, 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni, 1 Tıbbi Sekreter, 1 Genel İdare Memuru, 2 Hizmetli, 2 Şoför tarafından hizmet verilmektedir. Ayrıca Sağlık Grup Başkanlığımıza bağlı Yazı Köyü Sağlık Evi 1 ebe, Çaytepe Sağlık Ocağı 1 doktor,1 ebe ve 3 hemşire ile hizmet vermektedir.

LABORATUVAR FAALİYET RAPORU (2010 yılı)

LABORATUVAR FAALİYET RAPORU

AYLAR

OC

ŞB

MRT

NİS

MAY

HAZ

TEM

AĞU

EYL

EKİ

KAS

ARA

TOP

İdrar

83

136

146

150

146

70

136

109

0

118

34

180

1308

Kan

39

76

72

52

57

112

59

26

0

38

31

164

726

Dışkı

10

16

1

5

8

0

2

0

0

0

0

0

42

Seroloji

12

36

23

30

25

2

6

27

0

0

0

0

161

Sıtma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gebelik Testi

45

52

56

76

70

26

49

35

0

39

52

51

551

TOPLAM

189

316

298

313

306

210

252

197

0

195

117

395

2788

AÇS FAALİYET RAPORU

AYLAR

OC

ŞUB

MRT

NİS

MAY

HAZ

TEM

AĞU

EYL

EKİ

KAS

ARA

TOP

FKÖ Sayısı

35

47

30

28

26

22

18

22

15

21

10

32

306

Demir Desteği Alan Gebe

73

74

58

48

53

56

52

42

45

44

30

15

590

Dem.Desteği Alan Lohusa

33

35

30

29

33

29

24

26

27

29

16

22

333

Verilen D-vit Kutu Sayısı

150

148

452

130

155

0

0

0

0

0

0

0

1035

Gebe İzlem

201

212

214

179

182

392

390

394

395

403

225

44

3231

Loğusa İzlem

102

108

113

96

104

225

221

216

150

224

133

14

1706

Bebek İzlem

399

393

396

301

367

589

554

559

560

574

311

171

5174

Çocuk İzlem

1032

1042

1043

940

1002

1712

1812

1794

1790

1786

659

411

15023

Hastanede Doğum

29

23

28

22

25

29

25

20

21

23

20

23

288

Pentaxim 1

35

39

35

22

37

23

21

16

16

21

13

26

304

Pentaxim 2

34

37

34

20

73

29

20

16

17

20

10

27

337

Hepatit 1

32

42

33

32

40

31

25

26

25

25

18

24

353

Hepatit 2

60

32

40

34

47

32

29

17

20

18

19

31

379

BCG

38

43

40

22

37

25

21

16

16

24

14

26

322

KKK

27

23

44

21

27

23

20

16

15

18

19

33

286

15-49 Yaş TD

18

30

22

16

36

272

70

9

18

21

20

16

548

TOPLAM

2298

2328

2612

1940

2244

3489

3302

3189

3130

3251

1517

915

30215

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında aşılama ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

İlçemizde 2010 yılı ilk 5 aylık dönemde 1 bebek ölümü vakası görülmüş olup anne ölümü vakası görülmemiştir.
Doktorlarımız tarafından haftanın belirli günleri bütün köylerimize gidilerek sağlık hizmeti verilmektedir.
31.05.2010 tarihi itibariyle ilçemizde 9029 faal olarak Yeşil Kartlı mevcuttur.

Bu çerçevede 0-5 yaş arası çocukların rutin aşılama oranlarının yükseltilmesi için gayret sarf edilmekte, aile planlaması hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahiplerine gerekli eğitimin verilmesi çalışmalarına ağırlık verilmektedir.

İlçemiz merkez kasaba, buraya bağlı köyler ve köy altı yerleşim birimlerinde periyodik sağlık kontrolleri yapılmakta, hastalıklar yerinde tespit edilmekte ve bunlara karşı önlem alınmaktadır. Bu önlemler arasında çevre sağlığı çalışmalarının yaygınlaştırılması, esnaf denetiminin sıklaştırılması, halk sağlığı ile ilgili olası risklerin azaltılması, poliklinik hizmetlerinin verimli bir şekilde devam ettirilmesi; acil hastalara gerekli müdahalenin zamanında ve eksiksiz yapılması, gerekli görülen vakaların üst merkezlere sevk edilmesi gibi hususlar sayılabilir. Gene ihtiyaç sahiplerine yeşil kart hizmetinin daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılması, halkın toplu yaşadığı yerlerde halk sağlığı ile ilgili eğitim seminerlerinin düzenlenmesi ve halkın bilinçlendirilmesi, gebelerin ve bebeklerin düzenli bir şekilde takip edilmesi ve gerekli tıbbi bakımlarının bilimsel kurallara göre gerçekleştirilmesi, Şartlı Nakit Transferi kapsamındaki sağlık yardımı kriterlerine uygun başvuru sahiplerinden hak edenlere nakit sosyal yardımın yapılması, Ocağımızın faaliyetlerinin arasında yer alan hususlardandır.

İlçemize 0-5 yaş arası bebek nüfusuna gezici ekipler tarafından periyodik aralıklarla aşılama hizmeti verilmektedir. Ekiplerimiz, Ulusal aşı kampanyalarına da etkin bir şekilde katılmaktadır (İlçemizin 0-3 yaş nüfusu 1583`tür).

Gebeler tespit edildikten sonra, kendilerine tetanos hastalığı hakkında bilgi verilmekte, 5. ve 7. aylarında da kendilerine ikişer doz tetanos aşısı uygulanmaktadır. Yeni doğan bebeklere, biri doğumla birlikte, diğeri de bir ay sonra olmak üzere iki doz hepatit aşısı uygulanmaktadır. Bebeğin 2. ayından itibaren BCG ve DBT (difteri, boğmaca, tetanos) ile POLİO (çocuk felci) aşıları yapılmakta uygun aralıklarla bunların izleyen doz ve rapellerine devam edilmektedir.