Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği' nin Katılım Öncesi Mali yardım Aracı olan IPA' nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 18 Aralık 2015 tarihinde IPARD II Birinci Başvuru ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

IPARDII_BirinciBasvuruCagriIlani.pdf